Kimyasal Adı: Borik Asit
Formül: H3BO3
Yoğunluk: 1.435 g/cm³
Kaynama Noktası: 169 °C
Erime Noktası: xx.x °C
Molar Kütle: 61.832 g/mol
CAS No: [10043-35-3]

Alternatif isimlendirmeleri; Borasis Asit, Ortoborik Asit ya da Hidrojen Borat

Açıklama: Antiseptik, böcek ilacı ve koku gidericilerde kullanılan, suda çözünen beyaz kristal renkli bir inorganik asit.

Kullanım Alanları: Antifungal, antiseptik, antibakteriyel ve sıkılaştırıcı özelliklere sahip olan Borik Asit pek çok ev ilaçları ve tıbbi reçetelerde yer alan bir kimyasaldır.