• Kimyasal adı: İzopropil alkol
  • Formül: C3H8O
  • Yoğunluk: 0.786 g/cm3 (20 °C)
  • Kaynama noktası: 82.6 °C
  • Erime noktası: −89°C
  • Molar kütle: 60,10 g mol−1
  • CAS no: 67-63-0
Alternatif isimlendirmeleri; İzopropanol; tuvalet ispirtosu; sec-Propil alkol; s-Propanol; dimetil karbinol

Açıklama: İzopropil alkol (IUPAC adı propan-2-ol; yaygın olarak isopropanol olarak adlandırılır) C3H8O kimyasal formülüne sahip bir bileşiktir. Güçlü bir kokuya sahip renksiz, yanıcı kimyasal bir bileşiktir. Bir hidroksil grubuna bağlı bir izopropil grubu olarak, alkol karbon atomunun iki diğer karbon atomuna bağlandığı bir ikincil alkolün en basit örneğidir. 1-propanolün yapısal bir izomeridir.

Kullanım alanları: Çok çeşitli endüstriyel ve ev kimyasallarının imalatında kullanılır ve antiseptik, dezenfektan ve deterjan gibi kimyasal maddelerde yaygın bir içeriktir.

MSDS