• Kimyasal Adı: Potasyum nitrat
  • Formül: KNO3
  • Yoğunluk: 2.109 gr/cm3
  • Kaynama Noktası: 400 °C’de bozunur
  • Erime Noktası: 334 °C
  • Molar Kütle: 101.1032 gr/mol
  • CAS No: 7757-79-1
Açıklama: Potasyum nitrat, formülü KNO3 olan bir potasyum bileşiğidir. Güherçile olarak da bilinen bileşik doğal halde kayaçlarda ve mağaralarda oluşan beyaz renkli kabuksu yapıda bulunur.
Kullanım Alanları: Potasyum nitrat başlıca olarak gübreler, roket itici yakıtı ve havai fişeklerin üretiminde kullanılır; Kükürt ve odun kömürü ile belirli oranlarda karıştırılırsa karabarutu oluşturur. Gıda katkısı olarak kullanıldığı Avrupa Birliği normlarında E252 olarak adlandırılır.