• Kimyasal Adı: Sıvı Kostik - Sodyum Hidroksit

  • Formül: NaOH

  • Yoğunluk:  2,13 g/cm3

  • Kaynama Noktası: 1.388 C  

  • Erime Noktası: 318 C

  • Molar Kütle: 39,99 g/mol

  • CAS No: 1310-73-2
     

  • Açıklama:Sodyum Hidroksit , beyaz renkli nem emici maddedir. Kostik aynı zamanda "Sud Kostik" ve "Kostik Soda" olarak adlandırılır. Suda hızlıca çözülerek sabun hissi veren kaygan ve yumuşak çözelti oluşturur. İnsan dokusu ile temasında kaşındırıcı bir etkisi vardır.

  • Kullanım Alanları: Boncuk Kostik , kağıt üretimi, boya yapay ipek ,sabun , petrol rafinerilerinde ve deterjan endüstrisinde kullanılır.  Tekstil sektöründe ise üründeki atıkları uzaklaştırmada ve beyazlatma da kullanılır.