• Kimyasal Adı: Trisodyum Sitrat
  • Formül: Na3C6H5O7
  • Yoğunluk: 1.7 g/cm3
  • Kaynama Noktası: -
  • Erime Noktası: 300 °C
  • Molar Kütle: 258.06 g/mol
  • CAS No: 68-04-2
Açıklama ve Kullanım Yerleri: Trisodyum sitrat, Na3C6H5O7'nin kimyasal formülüne sahiptir. Sodyum sitrat sitrik asitin üç sodyum tuzundan herhangi birine atıfta bulunsa da bazen basit bir şekilde sodyum sitrat olarak ifade edilir. Hafifçe baziktir ve biyolojik olarak uyumlu tamponlar yapmak için sitrik asit ile birlikte kullanılabilir.

Sodyum sitrat genellikle bir aroma veya bir koruyucu gıda katkı maddesi olarak kullanılır. Sodyum sitrat ayrıca, kazanlardan karbonatların çıkarılmasından ve otomobil radyatörlerinin temizlenmesi için özellikle etkili bir maddedir.