• Kimyasal Adı: Boncuk Kostik - Sodyum Hidroksit

 • Formül: NaOH

 • Yoğunluk:  2,13 g/cm3

 • Kaynama Noktası: 1.388 C  

 • Erime Noktası: 318 C

 • Molar Kütle: 39,99 g/mol

 • CAS No: 1310-73-2
   

 • Açıklama:Sodyum Hidroksit , beyaz renkli nem emici maddedir. Suda hızlıca çözülerek sabun hissi veren kaygan ve yumuşak çözelti oluşturur. İnsan dokusu ile temasında kaşındırıcı bir etkisi vardır.
   

 • Kullanım Alanları: Boncuk Kostik , kağıt , boya yapay ipek , sabun , petrol rafinerisinde ve deterjan endüstrisinde kullanılır.