NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ 3-30-0+%7 Zn

BİLEŞİMİ W/W
TOPLAM AZOT (N) :%3
Üre Azotu (NH2-N) :%3
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P2O5) :%30
Suda Çözünür Çinko (Zn) :%7


BİTKİ UYGULAMA DÖNEMİ UYGULAMA ŞEKLİ UYGULAMA DOZU
Meyve Ağaçları Erken dönemde çiçekten önce Damlama sulama ile 2 - 3 uygulama 3 - 4 lt/da
Yapraktan 100 lt suya 300cc
Bağ Erken dönemde çiçekten önce Damlama sulama ile 2 - 3 uygulama 3 - 4 lt/da
Yapraktan 100 lt suya 200cc
Sera Bitkileri Şaşırtmadan itibaren 15 gün arayla uygulanır Damlama sulama ile 1,5 - 2 lt/da
Yapraktan 100 lt suya 200cc
Açık Alan Bitkileri (Sebze) Çiçeklenmeden önce 10 -15 gün ara ile Sulama suyu ile 2 - 3 lt/da
Yapraktan 100 lt suya 200cc
Narenciye Çiçekten önce Damlama sulama ile 2 - 3 uygulama 3 - 4 lt/da
Yapraktan 100 lt suya 150cc
Mısır Bitki boyu 10 - 15 cm olunca Yapraktan 100 lt suya 150 - 200 cc
Buğday, Arpa, Çeltik vb. Kardeşlenmeden önce Yapraktan dekara 200 - 250 cc
Ayçiçeği Bitkiler 5 - 6 yapraklı olunca Yapraktan dekara 200 - 250 cc
Süs Bitkileri Büyüme dönemi başlangıcında Damlama sulama ile 2 - 3 uygulama 1,5 - 2 lt/da
Yapraktan 100 lt suya 200 cc
Şeker Pancarı Bitkiler 5 - 6 yapraklı olunca Yapraktan dekara 200 - 250 cc
Pamuk Bitkiler 3 - 5 yapraklı olunca Yapraktan dekara 200 - 250 cc
Zeytin Çiçeklenme öncesi tomurcuklanma Damlama sulama ile 2 lt / da
Sulama suyu ile 3 - 4 lt / da
Yapraktan 100 lt suya 300 cc