NPK GÜBRE HARMANLANMIŞ (DAMLAMA GÜBRESİ)

BİLEŞİMİ W/W
TOPLAM AZOT (N) :%10
Amonyum Azotu (NH4-N) :%1,7
Nitrat Azotu (NO3-N) :%7,3
Üre Azotu (NH2-N) :%0,9
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P2O5) :%5
Suda Çözünür Potasyumoksit (K2O) :%40


ÖZELLİKLER: Azot(N) ve Fosforun(P) yanında yüksek oranda Potasyum(K) içeren bir gübredir.

BİTKİ KULLANMA ŞEKLİ KULLANIM DOZU
Sera Bitkileri Meyve oluşumu başlanfıcından hasat sonuna kadar 3 - 4 günde 2 - 3 kg/dekar (1000m2)
250 gr/100 lt. suya
Meyve Ağaçları Çiçeklenmeden itibaren hasat boyunca 6 - 7 kg /dekar (1000m2) 
400gr/100 lt. suya
Bağ Meyve oluşum başlangıcından hasat sonuna kadar 6 - 7 kg/dekar (1000m2) 
300gr/100 lt. suya
Zeytin Çiçeklenmeden itibaren hasat sonuna kadar 6 - 8 kg/dekar(1000m2)
300gr/100lt. suya
Açık Alan Bitkileri (Sebze) Çiçeklenmeden itibaren hasat sonuna kadar 2 - 3 kg/dekar (1000m2)
300 gr/100 lt. suya
Ayçiçeği - Tütün - Mısır - Pamuk Bitkiler 6 - 7 yaprak olunca 4 - 5 kg /dekar (1000m2)
300gr/100lt. suya
Hububat Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde 7-8kg/dekar (1000m2)
400gr/100lt. suya
Baklagiller İkinci çapadan sonra hasat sonuna kadar 4 kg /dekar (1000m2)
300gr/100lt. suya