NPK GÜBRE HARMANLANMIŞ (DAMLAMA GÜBRESİ)

BİLEŞİMİ W/W
TOPLAM AZOT (N) :%18
Amonyum Azotu (NH4-N) :%3
Üre Azotu (NH2-N) :%15
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P2O5) :%18
Suda Çözünür Potasyumoksit (K2O) :%18

ÖZELLİKLER: Eşit ağırlıkta Azot(N), Fosfor(P) ve Potasyum(K) içeren damlama gübresidir.

BİTKİ KULLANMA ŞEKLİ KULLANIM DOZU
Sera Bitkileri Vejetasyon süresince 3 - 4 günde 2-3 kg/dekar (1000m2)
250 gr/100 lt. suya
Meyve Ağaçları Çiçek öncesi ile birlikte yaz sonu dönemine kadar 15 günde 5-6 kg /dekar (1000m2) 
400gr/100 lt. suya
Bağ Vejetasyon süresince 3 - 4 günde 2-3 kg/dekar (1000m2) 
250gr/100 lt. suya
Zeytin Çiçeklenme öncesinden başlayarak 15 günde bir 5-6 kg/dekar(1000m2)
300gr/100lt. suya
Açık Alan Bitkileri (Sebze) Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir 2-3 kg/dekar (1000m2)
250 gr/100 lt. suya
Ayçiçeği - Tütün - Mısır - Pamuk Bitkiler 4 - 5 yaprak olunca 4 - 5 kg /dekar (1000m2)
300gr/100lt. suya
Hububat Kardeşlenme döneminde 7-8kg/dekar (1000m2)
300gr/100lt. suya
Baklagiller İlk çapadan itibaren üç uygulama 4 - 5 kg /dekar (1000m2)
400gr/100lt. suya