MAGNEZYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ

BİLEŞİMİ W/W
Nitrat Azotu (NO3-N) :%7
Suda Çözünür Magnezyumoksit (MgO) :%9,5

BİTKİ UYGULAMA ŞEKLİ UYGULAMA DOZU
Sera Bitkileri Meyve oluşumu başlangıcından hasat sonuna kadar 15 günde bir 2000 cc / dekar damlamadan
Açık Alan Bitkileri (Sebzeler) Gelişme periyodu boyunca 250 cc / 100 lt suya
Meyve Ağaçları Meyve oluşumunun başlangıcında 400 cc / 100 lt suya yapraktan
Bağ Yapraklar çıktıktan sonra 250 cc / dekar
Çiçek gözleri görüldüğünde
Meyve tutumunda
Zeytin Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası 2 uygulama 250 cc / dekar
Narenciye Sürgün başlangıcı ve çiçeklenme sonrası 2 uygulama 400 cc /100 lt suya
Pamuk Taraklanma döneminden önce 250 cc / dekar
Tahıllar Kardeşlenme döneminde 300 cc / dekar
Şeker Pancarı, Ayçiçeği Bitkiler 4 - 5 yapraklı olunca 250 cc / dekar