• Kimyasal Adı: Payet Kostik - Sud Kostik

  • Formül: NaOH

  • Yoğunluk:  2,13 g/cm3

  • Kaynama Noktası: 1.388 C  

  • Erime Noktası: 318 C

  • Molar Kütle: 39,99 g/mol

  • CAS No: 1310-73-2
     

  • Açıklama:Sud Kostik , beyaz renkli nem emici maddedir. Suda hızlıca çözülerek sabun hissi veren kaygan ve yumuşak çözelti oluşturur. İnsan dokusu ile temasında kaşındırıcı bir etkisi vardır.

  • Kullanım Alanları: Payet Kostik , kağıt , boya yapay ipek , sabun , petrol rafinerisinde ve deterjan endüstrisinde kullanılır.