Redüktif yıkama ve renk sökmede kullanılan organik sülfür bileşimi. Hidrosülfit gibi kükürt dioksit gazı çıkarmaz, arıtmalarda sülfit kalıntısı bırakmaz.